Booking Information

Contact Information

Hotline:
0931 131 183
0775 100 700 (tiếng Nhật)
Hotline:
0931 131 183 0775 100 700 (tiếng Nhật)

Book online

※Đối với việc đặt chỗ theo form này, bạn phải đặt trước ít nhất 1 ngày so với ngày đặt chỗ.
※Đôi khi sẽ có liên lạc từ nhân viên của chúng tôi để xác nhận lại thông tin đặt chỗ.
※Trường hợp đặt chỗ từ 5 người trở lên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại.

Access
神の、~ Caminu ~
R04- Riverpark Premier, 33 Dang Duc Thuat street, Tan Phong, District 7, Ho Chi Minh City.
0931 131 183
0775 100 700 (tiếng Nhật)
Giờ trưa: 11:30 - 14:00
Giờ tối: 17:00 - 22:00
(Thứ 2 đóng cửa)